druk wielkoformatowy Warszawa

Reklama społeczna

Reklama społeczna

mar 11, 2014

Reklama społeczna jest procesem komunikacji, który ma na celu wywołanie społecznie pożądanych postaw i zachowań.11 Działanie tej reklamy jest dwojakie. Reklama ta nakłania do pozytywnych społecznych zachowań takich jak pomoc potrzebującym, zachęca do oddawania krwi itp. Drugim oddziaływaniem jest zniechęcanie do niepożądanych postaw i zachowań jak na przykład jazda samochodem pod wpływem alkoholu, palenie papierosów.

 

Reklama społeczna trafia do upodobań zakorzenionych w tradycji i zwyczajach. Głównym celem reklamy społecznej jest zmiana postawy z negatywnej na pozytywną, lub zmiana zachowania. Bardzo często reklamy te budzą lęk, a nawet wywołują szok. Odbiorca reklamy zaczyna się bać na przykład skutków palenia papierosów. Reklama społeczna ma dobre intencje, ma nieść pomoc, nie jest nastawiona na zyski materialne. Ma wpłynąć na zmianę negatywnego zachowania, powinna pokazać odbiorcy sposób rozwiązania problemu. Reklama najbardziej powinna trafiać do grupy docelowej na przykład kampania antynikotynowa do palaczy.