druk wielkoformatowy Warszawa

Jakie są najważniejsze kroki w procesie produkcji druku offsetowego?

Jakie są najważniejsze kroki w procesie produkcji druku offsetowego?

lis 27, 2021

Produkcja druku offsetowego to proces nadający się do wydrukowania dużej liczby dokumentów w krótkim czasie. Proces ten jest skomplikowany i wymaga zaawansowanego sprzętu oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W tym artykule przedstawiono najważniejsze kroki w procesie produkcji druku offsetowego.

Przygotowanie plików graficznych

Przed rozpoczęciem procesu drukowania konieczne jest przygotowanie plików graficznych. Ten krok jest bardzo ważny i decyduje o jakości wydruku. Pliki muszą być w formacie PDF i zawierać wszystkie elementy grafiki, takie jak obrazy, tekst i kolory. Wszystkie pliki muszą być przesłane do drukarni przed rozpoczęciem procesu drukowania.

Nadrukowanie na płytach drukowych

Kolejnym krokiem w produkcji druku offsetowego jest nadrukowanie wzoru na płytach drukowych. Płyty są wykonane z aluminium i pokryte są specjalnym substancją, która jest wrażliwa na światło. Następnie są naświetlane, co umożliwia utworzenie obrazów na płycie.

Przygotowanie maszyny do druku

Przygotowanie maszyny do druku to również ważny krok w procesie produkcji druku offsetowego. Maszyna musi działać w sposób precyzyjny i zgrywać każdą kolorową warstwę druku. Każda warstwa koloru jest drukowana na oddzielnej płycie i musi być spójna z innymi.

Drukowanie

Kiedy maszyna jest gotowa i przygotowana do druku, drukowanie może się rozpocząć. Podczas drukowania arkusze papieru są kładzione na maszynie jednocześnie. Każda warstwa koloru jest drukowana oddzielnie i musi być dokładnie wyrównana z innymi.

Kontrola jakości

Po ukończeniu procesu drukowania, arkusze papieru są kolekcjonowane w stosy i mogą być poddane kontroli jakości. Każdy stos jest sprawdzany pod kątem błędów, takich jak nierówne kolory, nierówne wyrównanie lub wypaczenia. Jeśli stos nie spełnia wymagań, drukowanie musi być powtórzone.

Podsumowanie

Proces druku offsetowego składa się z wielu kroków i wymaga zaawansowanego sprzętu, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i dokładności w każdym etapie. Druk offsetowy jest jednym z najlepszych sposobów na wydrukowanie dużych ilości dokumentów w krótkim czasie i z wysoką jakością. W połączeniu z przygotowaniem plików graficznych i kontrolą jakości, proces ten zapewnia wydruki o wysokiej jakości, które są trwałe i wytrzymałe.