druk wielkoformatowy Warszawa

Reklama ukryta

Reklama ukryta

kwi 22, 2014

Reklama ukryta nosi również miano reklamy nieuczciwej.6 Celem tej reklamy jest wprowadzenie w błąd odbiorcy. Odbiorca często nie wie, że ma do czynienia z reklamą, ponieważ reklama ukryta jest mało rozpoznawalna. Często nie jest oznaczana jako przekaz reklamowy, jest nieuczciwą praktyką rynkową. W reklamie ukrytej odbiorca ma wrażenie, że spotyka się z neutralną informacją, której nie kojarzy z reklamą.

 

Często w reklamie ukrytej ukrywane jest pochodzenie towaru, jego wartość i ilość. W przekazie używane są mylące i dwuznaczne informacje, a także nieprecyzyjne oznaczenia. Możemy wyróżnić następujące rodzaje reklam, które wprowadzają w błąd konsumenta: reklama fałszywa, reklama niepełna, reklama naśladowcza, reklama oczywista i przesadna. W reklamie fałszywej wszystkie podane informacje nie pokrywają się z rzeczywistością, w reklamie niepełnej pomijane są informacje o istotnym znaczeniu. Reklama naśladowcza to skopiowana reklama innego przedsiębiorstwa, natomiast reklama przesadna w sposób najlepszy zachwala dany produkt jednocześnie sugerując, że jest on lepszy od produktu, jaki oferuje konkurencja.