druk wielkoformatowy Warszawa

Reklama radiowa

Reklama radiowa

mar 30, 2014

Reklama radiowa jest specyficzną formą reklamy, ponieważ, oddziałuje na odbiorców tylko za pomocą dźwięku.9 W reklamie tej nie ma możliwości wykorzystania obrazu, potencjalni klienci nie widzą produktów, które dana firma oferuje. Kolejnym minusem tej formy reklamy jest jej ograniczony zasięg. Jeśli jest emitowana w stacjach lokalnych lub regionalnych trafia tylko do miejscowej ludności. Wykorzystywana jest najczęściej przez małe, lokalne firmy. Porównując ją do innych reklam jest stosunkowo tania. Zawiera szczegółowe informacje na temat reklamującej się firmy, jest to dokładny adres, numer telefonu itp. Znacznie większe możliwości daje reklama w stacjach radiowych o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym. Zasadniczą i ważną różnicą jest to, że trafia do większej liczby słuchaczy. Często radio towarzyszy ludziom przez cały dzień, dzięki czemu reklamy trafiają do słuchaczy nawet nieświadomie. Reklamy radiowe są wesołe i humorystyczne, skłaniają słuchaczy do skorzystania z oferty reklamującej się firmy.